top of page

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Історія філософії

    Метою викладання навчальної дисципліни «Історія філософії» полягає у формуванні світоглядної основи та категорійного рівня мислення та філософської культури світорозуміння та тлумаченні філософських пошуків як культуростворюючого та людиноформуючого фактору в конкретно історичних умовах минулого та сучасності ознайомлення здобувачів вищої освіти з основним змістом історії філософії з акцентуванням значення отриманих знань для українського суспільства, зокрема в царині розуміння духовної культури та світоглядних аспектів життя минулого та сучасності, демократизації української держави в умовах світоглядного плюралізму, розвитку української культури, розв'язанні глобальних проблем сучасного світу на засадах проактивної

толерантності. Завданнями дисципліни є: ознайомити здобувачів вищої освіти з загальною проблематикою історії філософії; проаналізувати взаємозв’язок між культурою та філософією; оволодіти ключовими поняттями, що складають основу предмету історії філософії як наукової дисципліни; вивчити особливості філософської проблематики у Східній та Західній цивілізаціях в контексті співвідношення культури та філософії; освоїти теоретичні основи та прикладні виміри новітніх філософських вчень класичної та некласичної традиції, софійного та епістемного стилю філософування; зрозуміти становлення української філософської думки в контексті світової культури; проаналізувати сучасні світоглядні моделі.

ВИКЛАДАЧІ

Розова_Т.В.png

РОЗОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА

Доктор філософських наук, професор

Академік Академії наук вищої школи України 

Член спеціалізованої Вченої ради

Email: roztam21@gmail.com

Никитченко-removebg-preview.png

НИКИТЧЕНКО ОЛЕНА ЕДУАРДІВНА

Кандидат філософських наук, доцент

Голова Одеського відділення Українскої асосціації релігієзнавців

Email: olena.ed.nykytchenko@gmail.com

bottom of page