top of page

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Інформаційні технології у культурному просторі.jpg

 Метою вивчення дисципліни «Інформаційні технології у культурному просторі» є послідовне та всебічне вивчення глобальних трансформаційних змін, які відбуваються у сучасному культурному просторі під впливом невпинного розвитку новітніх технологій, що передбачає застосування в усіх її сферах інформаційних та медіа новацій. 

   Навчальна дисципліна узагальнює та систематизує уявлення про інформаційні та медіа технології у сфері культури, своєрідність та характеристики їх функціонування в культурно-мистецьких інституціях. Відбувається ознайомлення студентів з історією розвитку та трансформації інформаційних та медіа технологій в залежності від історичного етапу розвитку культури.

ВИКЛАДАЧІ

IMG_5277_edited.jpg

ЛИСЬ ДАР'Я АНАТОЛІЇВНА

 

Доктор філософії зі спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення,

Старший викладач

Email: lys.daria@op.edu.ua

bottom of page