top of page

СУЧАСНІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

Сучасні культурологічні теорії.png

        Метою вивчення дисципліни «Сучасні культурологічні теорії» є введення до учбового процесу базової системи теоретичних понять з культурології, аналіз сучасних теоретичних моделей, завдяки якому можливе подальше теоретико-аналітичне вивчення сучасних культурних феноменів. В процесі освоєння курсу здобувачи повинні отримати уявлення про основи теорії культури ХХ ст.., а також про основні школи, напрямки, концепції сучасної культурології. Важливе значення в курсі приділяється  удосконаленню навичок аналізу текстів з теорії культури та вмінню орієнтуватися в основних напрямках сучасної культурологічної думки.

          Завдання вивчення дисципліни. Головним завданням вивчення дисципліни є формування знань здобувача про сучасні культурологічні концепції, усвідомлення теоретичних моделей культури як підґрунтя різноманітних

культурно-історичних феноменів, формування уявлень про форми  самосвідомості сучасної європейської культури. У семінарському курсі найзначніше місце приділяється наробітку навичок аналізу текстів з теорії культури.

ВИКЛАДАЧІ

Мисюн.png

МІСЮН ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Гарант програми "Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика"

Email: misyunanna@gmail.com

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

bottom of page