top of page

СУЧАСНА МАСОВА КУЛЬТУРА

Сучасна масова культура.jpg

     Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна масова культура» є введення до учбового процесу базової системи теоретичних понять про сучасну масову культуру, її елементи та їхній взаємозв’язок, завдяки якому можливе подальше теоретико-аналітичне вивчення сучасних культурно-історичних комплексів і проблем сучасного культурного розвитку, а також аналіз основних підходів до вивчення сучасної культури.

    Завданнями дисципліни є: формування теоретико-методологічних уявлень здобувачів про сучасну масову культуру як найширшу за своїм обсягом сучасну семіотичну систему, що опосередковує самоорганізацію найбільших людських

спільнот сьогодення. Ґрунтуючись на знаннях, що їх засвоєно в цьому курсі, здобувачі мають приступити до здобуття практичних навичок роботи у ЗМІ та інших інститутах сучасної масової культури.

ВИКЛАДАЧІ

Ткаченко_фото-removebg-preview_edited.pn

ТКАЧЕНКО РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Email: ruslana.tkachenko@gmail.com

bottom of page