top of page

ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ ТА ІНШИХ ФОРМ ДОЗВІЛЛЯ

tourism.jpg

     Метою викладання курсу “Організація туризму та інших форм дозвілля” є введення до навчального процесу базової системи знань про виникнення культури організації туризму та інших форм дозвілля, їх еволюція, особливості виникнення та організації туризму в Україні, головні поняття теорії та практики туризму, а також зв'язок туристичної діяльності з іншими аспектами культури. 

Основні завдання дисципліни:

- отримання уявлень про сутність туризму як багатогранного факту культури сучасного світу, його функції та види;

- засвоєння основних етапів становлення й розвитку туризму у світі та в Україні;

- осмислення накопиченого досвіду щодо організації туризму як факту культури, форми дозвільної діяльності; - отримання уявлень про основи правової культури у туризмі України; - оволодіння навичками застосування знань культурологічного характеру в туроперейтинзі під час розроблення маршрутів і формування турів, стимулювання реклами. 

ВИКЛАДАЧІ

6_препод-removebg-preview.png

ОВЧАРЕНКО ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА

Кандидат культурології, доцент

Email: leditiaamadeys72@gmail.com

bottom of page