top of page

Презентація вибіркової дисципліни

Розпочався період вибору здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін для навчання на наступний рік. У зв'язку з цим 15.03.2024 р. кафедра культурології та філософії культури провела для кафедр НУ "Одеська політехніка" онлайн-презентацію своєї вибіркової дисципліни: "Практики культурної комунікації". Доповідала доктор філософії, старший викладач Лись Д.А.

Було представлено загальні положення, тематику лекцій і практичних занять дисципліни, чим вона буле корисна здобувачам технічних спеціальностей. Запропонована дисципліна входить до Каталогу 1 вибіркових навчальних дисциплін загальної підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Курс "Практики культурної комунікації" зацікавить здобувачів вищої освіти різних кафедр, оскільки навички, яким він навчає, універсальні для всіх сфер діяльності.
13 переглядів

Comments


Недавние посты
Архив
bottom of page