top of page

Філософія і религія: полілог про істину

Розглянуто філософію як метамову, яка допомагає синтезувати всі результати пізнання світу. Порівнюючи, зокрема, філософське та релігійне уявлення об істині, виявляєно їх взаємовплив, ізоморфізм на рівні ряду систематичних категорій, богаторівність, наявність двох значень у понятті істини; необхідний зв′язок істини та комунікації.


ФІЛОСОФІЯ І РЕЛІГІЯ
.pdf
Download PDF • 303KB

0 переглядів
Недавние посты
Архив
bottom of page