Театралізація структур повсякденності в культурних практиках Метамодерну

Мета публікації – дослідити театралізацію структур повсякденності, що впливає на трансформацію культурних практик Метамодерну. Не менш важливим є аналіз наукових підходів як українських, так й зарубіжних дослідників щодо окресленої проблеми; виявлення світоглядного підґрунтя театралізації повсякденності; визначення театралізації повсякденності як однієї з характерних рис Метамодерну, що суттєво вплинула на трансформацію аксіосфери сучасної європейської культури. Методологія роботи ґрунтується на діалектичному взаємозв’язку таких методів дослідження як культур-антропологічний, що дає змогу проаналізувати театралізацію повсякденного буття як умову формування нових культурних практик, та комунікативний, який використовувався задля ґрунтовного аналізу соціокультурної комунікації, що сприяє формуванню сучасних метамодерних культурних практик. Емпіричною базою цього дослідження поряд з іншими мистецькими зразками стали іміджеві прикраси, виготовлені одним з авторів цієї статті, Ладою Прокопович, що надали можливість наочно репрезентувати ідеї авторів. Наукова новизна роботи полягає у визначенні театралізації повсякденності як характерної риси Мета-модерну, яка впливає на трансформаційні процеси у ціннісних орієнтаціях європейської культури. Висновки. У статті визначено метамодерні зміни світоглядної парадигми, що поступово змінюють аксіосферу сучасної європейської культури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать/скачать:

https://drive.google.com/open?id=1z7UHEW1mMU2Yaa5PG55FXpz6ZTDdTzAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Недавние посты
Please reload

Архив
Please reload

Поиск по тегам
Мы в соцсетях
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

«КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ОНПУ - персональний сайт» © 2020

Семінарська 1/3, Одеса, Odesa 65044, UKR

cultonpu@gmail.com    

  • Facebook - черный круг
  • Instagram - черный круг
  • Круглая иконка Twitter
  • Google+ - Black Circle