top of page

Місце Smart watch у реалогії: кіберкультурний аналіз

У роботі проведений кіберкультурний аналіз Smart watch як одиничної речі, що впливає на життєвий світ людини, формування її світогляду. Презентована реалогія як нова галузь гуманітаристики, що нестандартно вивчає в речах їх нефункціональний символічний сенс. Виявлений методологічний поворот у сучасному гуманітарному знанні до реалогії як аналізу світу речей у повсякденних практиках культури, що дозволяє трактувати символізм речі (наприклад, Smart watch) як форми особистісної вкоріненості у бутті культури.


Розова Т.В., Лись Д.А. Місце Smart watch у реалогії: кіберкультурний аналіз / Культурологічний альманах. Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова : Видавничий дім «Гельветика», 2022. №3.С. 255-262 (Категорія Б) (Digital object identifier, Crossref, Наукова періодика України НБУВ).

Місце Smart watch у реалогії кіберкультурний аналіз
.pdf
Завантажити PDF • 561KB

5 переглядів

Comentarios


Недавние посты
Архив
bottom of page