top of page

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АРТ-МЕДІА

артмедіа.png

   Мета курсу "Теорія і практика арт-медіа" введення до учбового процесу базової системи теоретичних концепцій  сучасних медіа, що дозволяють усвідомлено трактувати практики сучасних ЗМІ; формування навичок дослідження інформаційного простору і критичного мислення, розвиток навичок використання медіа практик через проектну діяльність.

       Завдання дисципліни:

- формування уявлень про  розвиток досліджень інформаційного простору та його каналів, здатності до теоретичного і емпіричного аналізу аудіовізуальних медіа;

- оволодіння методами/прийомами критичного мислення, аналізу прагматики, семантики, синтактики медіатексту;

- визначення їхніх особливостей і значення у структурі тексту;

- оволодіння категоріальним апаратом сучасної медіакритики;

- формування навичок  семіотичного аналізу  медіа репрезентацій сучасної культури, орієнтування у проблематиці громадського мовлення та технологіях медіа впливів.

ВИКЛАДАЧІ

Прокопович-removebg-preview.png

ПРОКОПОВИЧ ЛАДА ВАЛЕРІЇВНА

Доктор філософських наук, професор

Кандидат технічних наук,

Академік Української Академії економічної кібернетики

Email: lada.prokopovich@gmail.com

6_препод-removebg-preview.png

ОВЧАРЕНКО ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА

Кандидат культурології, доцент

Email: leditiaamadeys72@gmail.com

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

Навчальна програма

pngtree-open-book-design-png-image_2167425-removebg-preview.png

Навчально-методичний матеріал

metodichki-na-pruzhinu-300x300-removebg-preview.png
bottom of page