top of page

ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ

Теорія культури.jpg

          Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія культури» – є одержання знань, які полягають в уявлені напрямків практичної діяльності в сфері культури, пов'язаних з опануванням здобувачами «інструментарієм» культурології – знанням базових категорій; застосування категорій для культурологічного аналізу різних типів культури. Для досягнення мети вивчення дисципліни здобувачі повинні сформувати здібність до «культурологічного» погляду на навколишній світ; навчитися аналізувати окремі факти культури у широкому контексті; сформувати уявлення про «типи культур»; ознайомитися з «транзитивними» культурами; навчитися застосовувати культурологічні категорії для аналізу окремих культурних феноменів. Серйозним завданням, що розв'язується в процесі

розробки найважливіших проблем курсу, є розвиток у здобувачів умінь користуватися науковою термінологією, а також умінь зіставляти різні наукові погляди та гіпотези, що пов'язано з прищепленням навичок самостійної роботи з науковою літературою., завдяки якому можливе подальше теоретико-аналітичне вивчення культурно-історичних комплексів і проблем культурного розвитку, а також аналіз основних підходів до вивчення інших курсів за даним напрямком.

ВИКЛАДАЧІ

IMG_20190911_085308_018-removebg-preview.png

ЩОКІНА ОЛЕНА ПЕТРІВНА

Кандидат культурології, доцент

Член Національної спілки художників України

Email: culturaonpu@gmail.com 

bottom of page