top of page

СВІТОВЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Світове образотворче мистецтво.jpg

       Метою викладання курсу “Світове образотворче мистецтво” є введення до учбового процесу базової системи теоретичних понять про історію образотворчого мистецтва взагалі і хронологічні та стильові етап його розвитку зокрема, його елементи та їхній взаємозв’язок, завдяки якому можливе подальше теоретико-аналітичне вивчення культурно-художніх комплексів і проблем мистецького і творчого розвитку, а також аналіз основних підходів до вивчення інших курсів за даним напрямком. Важливе значення в курсі приділяється навичкам аналізу художнього тексту, орієнтуванню у різноманітті художніх шкіл і напрямів, з’ясуванню основних засобів виразу, притаманних тому чи іншому різновиду мистецтва.

      Унаслідок вивчення курсу студент повинен уміти: самостійно аналізувати

художні витвори, орієнтуватися в питаннях періодизації розвитку

мистецтва, зміні стилістичних парадигм і художніх напрямів, у практичній роботі забезпечити проведення музейних екскурсій, дати кваліфіковані рекомендації щодо формування і налагодження музейних експозицій.

ВИКЛАДАЧІ

Мисюн.png

МІСЮН ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Гарант програми "Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика"

Email: misyunanna@gmail.com

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

bottom of page