top of page

СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Світова література.jpg

      Метою викладання навчальної дисципліни «Світова література» – є введення до навчального процесу базової системи теоретичних понять з літературознавства як у теоретичному, так і у історико-культурному аспекті; формування уявлень здобувачів про літературу як метатекст культури; ознайомлення з актуальними стратегіями аналізу літературного твору. Все ц е має дати змогу дослідити феномени сучасної світової та української літератури і культури. Ґрунтуючись на знаннях, що їх засвоєно в цьому курсі, здобувачі мають використовувати надбанні знання та практичні навички у власній практиці, зокрема в написанні кваліфікаційної роботи.

    Об’єктом вивчення в курсі «Світова література» є феномен літератури не тільки як виду мистецтва, але й як метатекста культури. Літературні тексти і творчість окремих митців, що вивчаються в курсі, репрезентують розвиток

світової літератури від першоджерел до сучасності, віддзеркалюючи розвиток світової культури взагалі. Курс передбачає широкий огляд явищ, художніх систем, напрямків і стилів, які існували та існують в світової літературі, та можуть сприяти теоретичному та історичному осмисленню культури. Дисципліна «Світова література» узагальнює набуті здобувачами знання у галузі «Культурологія» та поширює їх професійну підготовку. Дисципліна має націлити майбутніх фахівців на творче застосування отриманих знань у їх практичній діяльності.

ВИКЛАДАЧІ

Никитченко.jpg

НИКИТЧЕНКО ОЛЕНА ЕДУАРДІВНА

Кандидат філософських наук, доцент

Голова Одеського відділення Українскої асосціації релігієзнавців

Email:  olena.ed.nykytchenko@gmail.com

bottom of page