top of page

Трансформація аксіосфери та утопія як культурна практика раннього модерну

Метою публікації є дослідження зміни світоглядної парадигми, що вплинула на трансформацію аксіос-фери раннього Модерну. Не менш важливим є визначити утопічний проект як базову культурну практику, яка сформувалася у ранньомодерній культурі та суттєво вплинула на трансформацію аксіосфери європейської куль-тури доби Модерну. Методологія дослідження ґрунтується на діалектичному взаємозв’язку таких методів, як ак-сіологічний - задля ґрунтовного аналізу аксіосфери ранньомодерної світоглядної культури, та історичний, що дав можливість ретроспективно проаналізувати утопію як культурну практику доби Модерну. Наукова новизна робо-ти полягає у виявленні взаємозв’язку між трансформаційними процесами у ціннісних орієнтаціях раннього Моде-рну, що сформували аксіосферу доби Модерну, та такою культурною практикою, як утопія. Висновки. В статті доведено, що ранньомодерна зміна світоглядної парадигму докорінно змінює аксіосферу культури європейського Модерну, який базується на раціоналізмі, науковому знанні, осягненні майбутнього завдяки здатності проектувати це майбутнє, тому однією з домінантних культурних практик стає утопія.


ТРАНСФОРМАЦІЯ АКСІОСФЕРИ ТА УТОПІЯ ЯК КУ
.
Завантажити • 455KB

0 переглядів

Comentarios


Недавние посты
Архив
bottom of page