top of page

Посібник "Практики культурної комунікації"

Посібник присвячений осягненню проблеми культурної варіативності комунікаційного процесу, особливості практики вербальної та невербальної комунікації в європейському культурному просторі. Зміст розкриває культурні базові основи статево-рольової і міжособистісної комунікації в соціокультурному просторі, культуру зовнішньої поведінки, основні аспекти комунікації в діловій сфері, етнічні особливості в просторі міжкультурної комунікації. Розкриті питання стереотипів та установок в культурах різних народів.

Посібник відредагований на основі практичного курсу "Практики культурної комунікації", який був прочитаний бакалаврам технічних спеціальностей Навчально-наукового інституту комп’ютерних систем Національного університету «Одеська політехніка».Посібник_ПКК_Лись, Щокіна_2022
.pdf
Завантажити PDF • 1.59MB

15 переглядів

Comments


Недавние посты
Архив
bottom of page